Hvad er Voyager

VOYAGER bringer den naturvidenskabelige undervisning tættere på virkeligheden ved at gå helt tæt på det praksisnære, og målet er at få flere elever til at blive nysgerrige på naturvidenskab og SCIENCE. Ved at øge interessen for de naturvidenskabelige fagligheder, skaber projekt VOYAGER bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg indenfor SCIENCE-området.

Men VOYAGER kan meget mere end det.

Projektet arbejder i krydsfeltet imellem de naturvidenskabelige og de kulturelle fag. Med udgangspunkt i spørgsmålet; ”Hvor ved vi det fra?” udvikles en tankegang og en arbejdsmetode, som ikke skelner, men netop viser hvordan fagene arbejder sammen ude i virkeligheden. 

Hent katalog om Voyager.

Se katalog om Voyager her
Voyager
Vardemuseerne

Projekt VOYAGER hjemmeside drives i dag af Vardemuseerne og var oprindeligt støttet af Region Syddanmark. I et bredt og tæt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, kultur- og vidensinstitutioner, der alle hører til i Region Syddanmark, udvikledes tolv undervisningsforløb, som kombinerer naturvidenskab og kulturfag. Her bliver eleverne introduceret for praksisnære og praksisfaglige områder indenfor SCIENCE.

I projekt VOYAGER rykkes undervisningen ud af klasselokalet og ind i laboratorierne, ud i marken, ind i skoven, ind i det historiske landskab, ind på museet og ud på plantagen. Her møder eleverne nogle af de mennesker, som arbejder med naturvidenskaben mellem hænderne hver dag. SCIENCE-undervisningen gøres vedkommende og håndgribelig for at fyre op under elevernes nysgerrighed og forståelse for fagenes praksis og anvendelighed.

Projekt VOYAGER er også for underviserne i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Gennem kompetenceudviklingskurser skærpes samarbejdet, så vi sammen og på tværs kan lave en helhedsindsats, der virker på længere sigt end varigheden af det enkelte undervisningsforløb. Det er naturvejledere, formidlere fra kultur- og vidensinstitutioner, samt undervisere fra uddannelsesinstitutioner, der står for udviklingen af kurser, som skal give et indblik i, hvordan forskellige fagligheder arbejder sammen, og hvordan denne viden bringes ind i den daglige undervisning.

Projektet var et tre-årigt projekt, der kører fra 2018 til udgangen af juni 2021. Hvis du vil vide mere om de udviklede forløb eller tankegangen bag, kan du skrive til projektlederen på tr@vardemuseerne.dk