VejleMuseerne

VejleMuseerne er Vejles store hybride museumsorganisation med fokus på både kunst, historie og arkæologi. Her kan du opleve kæmpeskulpturer, Egtvedpigens grav, et superdigitalt interaktivt museum, papir- og væveværksteder, en hel jernalderlandsby, vandeksperimenter og et interaktivt dansegulv. Vejles museer er fulde af oplevelser.

VejleMuseerne er sammensat af mange små og store udstillingssteder, og derfor har VejleMuseerne noget for alle: Udstillinger, foredrag, familieaktiviteter, børnearrangementer, kurser og meget mere. VejleMuseerne dækker både kunsthistorien med grafik, malerier og skulpturer og kulturhistorien, hvor både nyere tid og oldtiden hører under VejleMuseernes ansvarsområde. Se VejleMuseernes hjemmeside her.

Arbejdsgruppen i Vejle 

Arbejdsgruppen i Vejle udgøres af Vejlemuseerne, herunder jernaldermiljøet i Vingsted, Konserveringscenter Vejle og Rosborg Gymnasium.

Brit Andresen Hau

Arkæolog og formidler

Baggrund: Cand.mag Forhistorisk arkæologi

Kontakt: braha@vejle.dk, tlf. 21837414

VejlleMuseerne

Bliv meget klogere på Datering bevaring konservering

Rosborg Gymnasium

Rosborg Gymnasium & HF tilbyder HF- og STX-uddannelser i et ungt og dynamisk læringsmiljø i Vejle. Her bliver eleverne en del af et svimlende ambitiøst miljø med fremtiden i fokus.
På gymnasiets STX-uddannelser kan eleverne vælge den studieretning, de interesserer sig for inden for Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Kunst og Sprog. 

Michael Henneberg                 

Lektor

Baggrund: Cand.scient., underviser i fysik og matematik

Kontakt: he@rosborg-gym.dk, tlf. 27771412

VejleMuseerne
Forløb

GULD, KAOS OG JORDISKE RESTER

GYMNASIENIVEAU

Hent undervisningsmaterialet her Guld kaos og jordiske rester

I undervisningsforløbet ”Guld, kaos og jordiske rester” er der fokus på moselig og guldskatte. Forløbet byder på både museumsoplevelser og et besøg på Konserveringscenter Vejle, hvor eleverne bliver klogere på, hvad vi kan lære af lig. Ud fra museets moselig, Haraldskærkvinden og hendes fortælling, får eleverne et indblik i fortiden og i hvordan man arbejder videnskabeligt med fund.

Velbevarede lig er nogle af de arkæologiske fund, der besidder den allerstørste fascinationskraft. Med anvendelsen af nye naturvidenskabelige analysemetoder kan de velbevarede lig fortælle utrolige historier og give oplysninger om alt fra folkevandringer til livsbetingelserne for det enkelte individ.

Fra Danmark kender vi de velbevarede lig fra bronzealderens egekistegrave og ikke mindst de såkaldte moselig fra jernalderen.

Forud for museumsbesøget præsenteres eleverne for dateringsmetoder i deres undervisning i matematik og fysik, forsøg med bevaring og nedbrydning af materialer i biologi og kemi, samt kildelæsning af kildemateriale. Eleverne præsenteres for en række forskellige naturvidenskabelige analysemetoder, og de får indblik i, hvilke spørgsmål metoderne kan være med til at besvare. Det er vores mål, at eleverne ikke kun får et indblik i vores forhistorie, men får en forståelse for, hvor meget naturvidenskaben og tværfaglige samarbejder hjælper os i forståelsen for vores fælles kulturarv.

Derudover vises der rundt på konserveringscentret og i Fællesmuseumsmagasiner. Her taler vi om forskellige metoder til langtidsopbevaring af fund og eleverne introduceres til begrebet genstand:

  • Hvem beslutter at noget er bevaringsværdigt?
  • Hvordan sikres bevaring?
  • Hvad gør konservatorerne i praksis?
  • Fordele og ulemper ved forskellige metoder

I rundvisningen indgår blandt andet øvelser om lysnedbrydning, som giver gode samtaler om hvilke mekanismer, der forårsager naturlig nedbrydning.

Faglighed der bringes i spil: Matematisk modellering, eksperimentelt arbejde, kildekritik, fysik, kemi

Emne: Datering, bevaring og konservering.

Eleverne får erfaring med: At gennemføre og evaluere eksperimenter, at anvende og vurdere modeller, at perspektivere naturvidenskab og formidle faglighed.

Forløb

SUNDHED OG LEVEVILKÅR MED OG UDEN TEKNOLOGI

UDSKOLING

Hent undervisningsmaterialet her Sundhed og levevilkår med og uden teknologi

Vi bruger teknologien i vores hverdag. Den hjæl­per os blandt andet med transport og madpro­duktion, men hvordan påvirker den moderne teknologi menneskers sundhed og levevilkår? Un­der besøg i Jernaldermiljøet i Vingsted, afprøves og analyseres en hverdag uden brug af moderne teknologier.

Fag i spil: Fysik/kemi, biologi, geografi, historie