Konserveringscenter Vejle

Konserveringscenter Vejle varetager bevarings- og konserveringsarbejdet for 24 statsanerkendte museer, i det syd- og midtjyske område, samt på Fyn.  Vi tilbyder også konserveringsarbejde og rådgivning til kirker, øvrige museer, offentlige institutioner, virksomheder, samt private. Se hjemmeside her.

Centret bestyrer desuden Fælles Museumsmagasiner, der huser ca. ½ million genstande, arkivalier og værker tilhørende 20 kunst- og kulturhistoriske museer. Magasinet er opført til formålet i 2003 og kombinerer stabilt klima og gode opbevaringsforhold med lavt energiforbrug. Konceptet bag Fælles Museumsmagasiner er international anerkendt, og tiltrækker til stadighed besøgende fra museer i både ind- og udland.

Arbejdsgruppen i Vejle 

Arbejdsgruppen i Vejle udgøres af Vejlemuseerne, herunder jernaldermiljøet i Vingsted, Konserveringscenter Vejle og Rosborg Gymnasium.

Maja Forsom Sandahl

Konservator

Baggrund: Grafisk konservator med præventiv konservering og formidling som arbejdsområde

Kontakt:

mfs@konsvejle.dk, tlf. 76 62 11 56

Konserveringscenter Vejle

Lars Brock Andersen

Konservator

Baggrund: Konserveringstekniker, underviser vedrørende frysetørring og konservering af vådt arkæologisk materiale

Kontakt:

lba@konsvejle.dk, tlf. 76 62 11 58

Konserveringscenter Vejle

Med dette forløb bliver du klogere på Datering bevaring konservering

Rosborg Gymnasium

Rosborg Gymnasium & HF tilbyder HF- og STX-uddannelser i et ungt og dynamisk læringsmiljø i Vejle. Her bliver eleverne en del af et svimlende ambitiøst miljø med fremtiden i fokus.
På gymnasiets STX-uddannelser kan eleverne vælge den studieretning, de interesserer sig for inden for Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Kunst og Sprog. 

Michael Henneberg                 

Lektor

Baggrund: Cand.scient., underviser i fysik og matematik

Kontakt: he@rosborg-gym.dk, tlf. 27771412

VejleMuseerne
Forløb

GULD, KAOS OG JORDISKE RESTER

GYMNASIENIVEAU

Hent undervisningsmaterialet her Guld kaos og jordiske rester

I undervisningsforløbet ”Guld, kaos og jordiske rester” er der fokus på moselig og guldskatte. Forløbet byder på både museumsoplevelser og et besøg på Konserveringscenter Vejle, hvor eleverne bliver klogere på, hvad vi kan lære af lig. Ud fra museets moselig, Haraldskærkvinden og hendes fortælling, får eleverne et indblik i fortiden og i hvordan man arbejder videnskabeligt med fund.

Velbevarede lig er nogle af de arkæologiske fund, der besidder den allerstørste fascinationskraft. Med anvendelsen af nye naturvidenskabelige analysemetoder kan de velbevarede lig fortælle utrolige historier og give oplysninger om alt fra folkevandringer til livsbetingelserne for det enkelte individ.

Fra Danmark kender vi de velbevarede lig fra bronzealderens egekistegrave og ikke mindst de såkaldte moselig fra jernalderen.

Forud for museumsbesøget præsenteres eleverne for dateringsmetoder i deres undervisning i matematik og fysik, forsøg med bevaring og nedbrydning af materialer i biologi og kemi, samt kildelæsning af kildemateriale. Eleverne præsenteres for en række forskellige naturvidenskabelige analysemetoder, og de får indblik i, hvilke spørgsmål metoderne kan være med til at besvare. Det er vores mål, at eleverne ikke kun får et indblik i vores forhistorie, men får en forståelse for, hvor meget naturvidenskaben og tværfaglige samarbejder hjælper os i forståelsen for vores fælles kulturarv.

Derudover vises der rundt på konserveringscentret og i Fællesmuseumsmagasiner. Her taler vi om forskellige metoder til langtidsopbevaring af fund og eleverne introduceres til begrebet genstand:

  • Hvem beslutter at noget er bevaringsværdigt?
  • Hvordan sikres bevaring?
  • Hvad gør konservatorerne i praksis?
  • Fordele og ulemper ved forskellige metoder

I rundvisningen indgår blandt andet øvelser om lysnedbrydning, som giver gode samtaler om hvilke mekanismer, der forårsager naturlig nedbrydning.

Faglighed der bringes i spil: Matematisk modellering, eksperimentelt arbejde, kildekritik, fysik, kemi

Emne: Datering, bevaring og konservering.

Eleverne får erfaring med: At gennemføre og evaluere eksperimenter, at anvende og vurdere modeller, at perspektivere naturvidenskab og formidle faglighed.