Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland er et statsanerkendt museum med 10 lokaliteter fordelt over hele Sønderjylland. Enheden for Uddannelse & Læring dækker områderne arkæologi, historie, kunst og naturhistorie. Se museets hjemmeside her. I VOYAGER-forløbene deltager museumsformidlere fra Gram Lergrav – Palæontologi og Sønderborg Slot samt konservatorer fra museets bevaringsenhed. 

Arbejdsgruppen i Sønderjylland

Arbejdsgruppen i Sønderjylland udgøres af Museum Sønderjylland, Gram Skole og STUK – Sønderjyllands Gymnasie, Grundskole og Kostskole. Her kan du læse mere om Museum Sønderjylland og de undervisningsforløb, de har udviklet i fællesskab.

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse & Læring

Baggrund: cand.mag., arkæologi

Kontakt:

mees@msj.dk, tlf. 65 37 07 71

Museum Sønderjylland Merete

Lars Petersen

Museumsformidler, Uddannelse & Læring

Baggrund: PhD, fysik


Museum Sønderjylland Lars

Med dette forløb bliver du klogere på ernæring biologi rationering

Forløb

Ernæring ved fronten under 1. verdenskrig

Grundskole

Hent undervisningsmaterialet her Ernæring ved fronten

1.Verdenskrig var en ”totalkrig”, hvor ikke bare nogle få soldater blev sendt til fronten. Stort set alle hjem i Sønderjylland havde familiemedlemmer ved fronten i den tyske hær. Civilsamfundet blev stærkt påvirket. Krigsførelsen krævede store ressourcer, så mad og andre daglige fornødenheder blev rationeret og der opstod et knaphedssamfund.

I forløbet undersøger eleverne næringsindholdet i den reglementerede tyske normalration, som soldaterne fik ved fronten – og også ernæringen i de sønderjyske hjem undersøges ved at analysere de originale rationeringskort. Forholdene belyses gennem originale kilder både fra felten, soldaternes breve og beretninger fra dagliglivet i Sønderjylland, hvor krigskosten var en daglig udfordring.

Faglighed der bringes i spil: Historie, Biologi, Undersøgelses- og perspektiveringskompetencer, Kildearbejde

Emne: Krop og sundhed, Kildeanalyse

Fællesmål:

  • Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser.
  • Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår.
  • Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.
  • Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder.

Forløb

Kan vi lide skimmelsvampe?

Gymnasium

Hent undervisningsmaterialet her Kan vi lide svimmelsvampe?

I forløbet undersøger vi de kemiske og biologiske nedbrydningsprocesser, man skal være opmærksom på ved bevaring af kultur- og naturhistoriske museumsgenstande, og hvordan man kan undgå disse. Eleverne arbejder sammen med konservatorer om undersøgelse af skimmelsvamp som en potentiel skadevolder i museumsmagasiner.

Faglighed der bringes i spil: Almendannelse

Emne: skimmelsvamp, redox-processer, fotokemi

Faglige mål:

  • Indsamle kemifaglige informationer fra forskellige kilder og anvende dem relevant i faget.
  • Indsamle, efterbehandle, analysere og vurdere iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde
  • Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.