Naturama

Naturama er Svendborgs Naturhistoriske Museum, navnet er sammensat af Natur og Drama. Det er Naturamas mål at lave gode formidlingsshows om naturen, hvor dramatikken bliver brugt som virkemiddel. Derfor har de mange forskellige formidlingstilbud; alt fra dissektioner, til videnskabsteater, formidling af levende dyr, til vilde historier om den store samling af knogler og udstoppede dyr. Ved siden af alt formidlingen på Naturama, forskes der også på stedet – med fokus på hasselmusen, som er en af de arter, der i tilbagegang på Sydfyn. Se Naturamas hjemmeside her.

Arbejdsgruppen i Svendborg

Arbejdsgruppen i Svendborg udgøres af Naturama og Ryslinge Efterskole.

Her kan du læse mere om de forskellige institutioner og de undervisningsforløb, de har udviklet i fællesskab. 

Robin Elmer Huzell

Biolog & Feltformidler

Baggrund: cand.scient biologi

Kontakt: rehuzell@gmail.com, tlf. 45 8161 3294

Naturama

Ryslinge Efterskole

Ryslinge Efterskole tilbyder en bred vifte af linjefag, som skaber en mangfoldig elevgruppe på en skole, der ligger smukt plantet midt i Fyns skønne natur. Der udbydes blandt andet en science-linje.

Ryslinge Efterskoles filosofi er en modpol til de seneste års trend, hvor mange efterskoler bliver specialiserede. De ønsker ikke at køre eleverne ind på et fokuseret spor for tidligt, fordi holdningen er, at eleverne lærer en hel masse gennem forskellighed og mangfoldighed.

Skolen ligger smukt plantet midt i Fyns skønne natur.

Mikkel Bruun Svendsen

Efterskolelærer, underviser i science, fysik/kemi, idræt og projektledelse

Kontakt: mikkel@ryslinge-efterskole.dk, tlf. 62 67 10 20

Med dette forløb bliver du klogere på biotoper naturliv dyreliv planteliv feltbiologi

Forløb

feltbiologi

udskoling

Forløbet er endnu ikke sat op og færdigt til download, men ved henvendelse til tr@vardemuseerne.dk kan lærere og formidlere få et råmateriale tilsendt.

På Naturama går eleverne på opdagelse i konserverede dyr, hvor de tydeligt kan tælle ben og nærstudere vinger, så eleverne oplever forskellene. De lærer at klassificere de hvirvelløse dyr i leddyr, bløddyr, ledorme – hvor især leddyr kan underdeles i insekter, spindlere og krebsdyr. 

Med biologens værktøjskasse i baghånden, sendes elever ud i naturen med målet om at undersøge og beskrive områdets biotop. Ved at indsamle og klassificere forskellige planter, hvirvelløse dyr og gnavere, der findes i området, lærer eleverne at beskrive og danne et samlet billede på biotopens tilstand. Eleverne lærer at nøglebestemme naturlivet, der kendetegner området, sådan som biologerne gør det. Med en logbog i hænderne, der detaljeret beskriver undersøgelsens materialer, metoder, resultater og diskussioner, udarbejder eleverne en rapport om netop deres biotop. Sammen med andre elevgrupper skal de så diskutere habitatets tilstand.

Faglighed der bringes i spil: Biologi, feltbiologi

Emne: Biotoper, nøglebestemmelse, naturliv, dyreliv, planteliv, feltbiologi

Forenklede fællesmål:

  • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
  • Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
  • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.
  • Eleven har viden om indsamling og validering af data.
  • Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation.
  • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling.