Vardemuseerne

Vardemuseerne er en selvejende, statsanerkendt institution, der har ansvaret for arkæologi samt formidling og indsamling af historisk viden om landskab, natur og kultur i Danmarks vestligste egn. Se Vardemuseernes hjemmeside her.

NaturKulturVarde er Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling, der med sine engagerede naturvejledere laver formidling indenfor natur-, kultur- og friluftsliv.

LÆRING er vardemuseernes skoletjeneste, der tilbyder forløb, aktiviteter og workshops fra børnehave til og med ungdomsuddannelserne. Her foregår besøg altid med afsæt i vores samlinger med kreative opgaver og samtaler undervejs – og forløb udviklet i VOYAGER er ingen undtagelse.

Arbejdsgruppen i Varde

Arbejdsgruppen i Varde udgøres af Vardemuseerne, herunder NaturKulturVarde, Sct. Jacobi Skole og Varde Gymnasium.

Her kan du læse mere om de forskellige institutioner og de undervisningsforløb, de har udviklet i fællesskab.

Troels Riknagel

Museumsformidler

Baggrund: Lærer med Fysik/Kemi, Matematik, Historie og Samfundsfag  

Kontakt:

tr@vardemuseerne.dk, tlf. 23 11 54 24

Kirstine Høgh Christiansen

Naturvejleder

Baggrund: Lærer med geografi og samfundsfag

Kontakt:  

khc@naturkulturvarde.dk, tlf. 22 57 49 27

Bliv meget klogere på Kemi biologi historie samfundsfag geografi

Sct. Jacobi Skole

Sct. Jacobi Skole er en forholdsvis ny folkeskole i Varde på Pramstedvej i Varde. Skolen blev besluttet oprettet i 2004 og skulle erstatte den tidligere Sct. Jacobi Skole. Skolen står overfor en ny fremtid, i form af Frello Skolen, som skal stå færdig i 2021, hvor vi sammenlægges med Brorsonskolen. Skolen har pt. 457 elever, og er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Og har yderligere en facebookside, hvor vi deler forskellige situationer fra skolens hverdag, samt forsøger at udbrede kendskabet til skolen.

Anna Kathrine Gottschalk Lauritzen

Lærer med linjefagene dansk, historie og geografi

Kontakt:

anna6987@vkskoler.dk, tlf. 30 63 77 87

Varde Gymnasium

Varde Gymnasium er et åbent gymnasium med tæt kontakt til den lokale og den store verden, hvorved vi skaber værdi for vores elevers faglige og personlige udvikling og giver relevant input til vores samarbejdspartnere. Gennem Varde Gymnasiums samarbejde med lokale virksomheder og institutioner får eleverne et kendskab til fagenes anvendelse i det omgivende samfund, ligesom de får kendskab til karrieremuligheder i lokalsamfundet. Gennem samarbejdet med virksomheder og institutioner lærer eleverne at arbejde innovativt og bruge fagene til at nytænke løsninger på samfundsmæssige problemer.

Per Eslund

Uddannelsesleder på Varde Gymnasium     

Baggrund: cand.mag. i tysk og historie

Kontakt: pe@vardegymnasium.dk, tlf. 76 98 22 22

Forløb

Det gamle guld

udskolingen

Hent undervisningsmaterialet her Det gamle guld

Det gamle guld, kombinerer fagene Historie og Fysik/Kemi, og giver eleverne indsigt i hvordan de to fag er uløseligt forbundne. Historiedelen fokuserer på kildearbejde med udgangspunkt i et historisk emne som læreren vælger, og arkæologi med udgangspunkt i levn, blandt andet gennem en lånekasse fra museet. Fysik/Kemi-delen beskæftiger sig med metaller, elektrisk strøm, magnetisme og til sidst konservering af arkæologiske metaller.

Forløbet har omdrejningspunkt i en udflugt, med museet, hvor eleverne skal bruge metaldetektorer til at søge efter, og forhåbentlig finde, historiske levn. Forløbet er afprøvet på en mark, lidt uden for Varde, hvor der blandt andet blev fundet en mønt fra Frederik 7.’s tid, en gammel militærknap og flere mulige danefæ blandt andet i form af et stykke fra et smykke.

Faglighed der bringes i spil: Historie, Fysik og Kemi

Forenklede fællesmål:

 • Eleven har viden om historisk udvikling
 • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
 • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.
 • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
Vardemuseerne
Forløb

Fortidens fejltagelser nutidens forhindringer

– I Kærgård Klitplantage

gymnasieniveau

Hent undervisningsmaterialet her Fortidens fejltagelser nutidens forhindringer

Kærgård Klitplantage er et naturskønt og fredet område, der ligger mellem Vejers og Henne strand.  Desværre er området mest kendt som en lokalitet for en af de meget voldsomme generationsforureninger i Danmark. Det skyldes, at Grinstedværket – helt lovligt – udledte utrolige mængder af spildevand fra deres kemiske produktion i perioden 1956-1973. Man har gennem de senere år arbejdet intensivt på at udvikle nye mere effektive metoder til oprensningen området.

I dette forløb om Kærgård klitplantage er der fokus på, hvad en forurening som den i Kærgård, gør ved en biotop, et økosystem og hvordan geologien influerer på spredningen af de forurenende stoffer. Derudover er der fokus på den specifikke oprensning ved Kærgård Klitplantage og på hvorfor man dog fik lov til at udlede sit spildevand i klitplantagen. I forløbet vender vi også hvordan man i Region Syddanmark arbejder med at fjerne forureningen. Eleverne kan derved få kendskab til professioner som Geologer, Biologer, Kemiingeniører mm.

Forløbet afsluttes med en formidling ved de forurenede gruber og på den giftige strand. Var­demuseerne har en aftale med Region Syddanmark om forsvarlig formidling i området.

Fag der bringes i spil: Geografi, biologi og historie inddrages direkte i dette materiale.

Øvrige Fag der kan inddrages:  Det vil være oplagt at inddrage samfundsfag og F/K. Vardemuseerne og Aalborg universitet – Esbjerg har udarbejdet et Kemisk appendiks som kan downloades her

Forenklede fælles mål:

 • Viden om miljøfremmede stoffers nedbrydning i jorden
 • Viden om naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer biologisk og kemisk
 • kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse.
 • viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof.
 • viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.
 • viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

Forløb

Historie på lager

udskolingen

Hent undervisningsmaterialet her Historie på lager

Historie på lager kombinerer fagene Historie, Geografi og Fysik/Kemi.

I Historie arbejder eleverne med en historisk periode eller hændelse, men samtidigt også med selve faget og den historiske metode. I Fysik/Kemi bliver eleverne klogere på Atomer og Isotoper og finder ud af, hvordan viden om disse, hjælper historikere og arkæologer i deres arbejde. I Geografi arbejder eleverne med geologi og hvordan forskellige isotoper fordeler sig i forskellige områder af jorden.

Forløbet har som omdrejningspunkt et besøg på Vardemusernes magasin, hvor eleverne skal høre om arkæologi, konservering, historisk forskning og om selve magasinet.

Faglighed der bringes i spil: Historie, Geografi, Fysik, Kemi

Forenklede fællesmål:

 • Eleven har viden om historisk udvikling
 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
 • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
 • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Eleven kan forklare hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold

 

Forløb

Kemikalier i Kærgård

gymnasieniveau

Hent undervisningsmaterialet her Kemikalier i Kærgård

Kærgård Klitplantage er et naturskønt område, der ligger mellem Vejers og Henne strand. Området er blevet kendt som lokalitet for en af vores allerværste generationsforureninger. Det skyldes, at Grinstedværket – helt lovligt – udledte spildevand og kemisk affald i perioden 1956-1973. Man arbejder på at finde en løsning, der kan oprense området for giftstoffer – man har bl.a. forsøgt sig med en kemisk metode, hvor man forsøger at få oxideret de organiske forbindelser til nogle forbindelser, der er mere ufarlige, samt med Biologisk nedbrydning.

I Forløbet Kemi i Kærgård er der fokus på, hvad der generelt sker med miljøfremmede stoffer i jorden, hvilke faktorer, der har betydning for deres nedbrydning, og hvordan de kan nedbrydes naturligt biologisk og kemisk. Derudover er der fokus på den specifikke oprensning ved Kærgård Klitplantage.

Materialet indeholder et udførligt appendiks om de kemiske processer man benytter i oprensningsarbejdet.

I forløbet hører eleverne om formidling og udarbejder plancher, der kan informere borgere omkring giftstofferne, og hvordan man i Region Syddanmark arbejder med at fjerne forureningen.

Forløbet er et søster forløb til Kemi ved kysten, med visse forskelle.

Fag der bringes i spil: Dansk, historie, kemi

Forenklede fælles mål:

 • Viden om miljøfremmede stoffers nedbrydning i jorden
 • Viden om naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer biologisk og kemisk

Forløb

Kemi ved kysten

gymnasieniveau

Hent undervisningsmaterialet her Kemi ved kysten

Kærgård Klitplantage er et naturskønt område, der ligger mellem Vejers og Henne strand. Området er blevet kendt som lokalitet for en af vores allerværste generationsforureninger. Det skyldes, at Grinstedværket – helt lovligt – udledte spildevand og kemisk affald i perioden 1956-1973. Man arbejder på at finde en løsning, der kan oprense området for giftstoffer – man har bl.a. forsøgt sig med en kemisk metode, hvor man forsøger at få oxideret de organiske forbindelser til nogle forbindelser, der er mere ufarlige, samt med Biologisk nedbrydning.

I Forløbet Kemi i Kærgård er der fokus på, hvad der generelt sker med miljøfremmede stoffer i jorden, hvilke faktorer, der har betydning for deres nedbrydning, og hvordan de kan nedbrydes naturligt biologisk og kemisk. Derudover er der fokus på den specifikke oprensning ved Kærgård Klitplantage.

Materialet indeholder et udførligt appendiks om de kemiske processer man benytter i oprensningsarbejdet.

I forløbet hører eleverne om genren; Populærvidenskabelige artikler og udarbejder en sådan artikel til tidsskriftet Samvirke, der kan informere borgere omkring forureningen, og hvordan man i Region Syddanmark arbejder med at fjerne den.

Forløbet er et søster forløb til Kemi i Kærgård, med visse forskelle.

Fag der bringes i spil: Dansk, historie, kemi

Forenklede fælles mål:

 • Viden om miljøfremmede stoffers nedbrydning i jorden
 • Viden om naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer biologisk og kemisk

Forløb

Vindkraft i Vestjylland

gymnasieniveau

Hent undervisningsmaterialet her Vindkraft i Vestjylland

I et innovationsforløb i samarbejde mellem Varde Gymnasium, Vardemuseerne og Ørsted er dette forløb med fokus på vindenergi blevet skabt. Forløbets omdrejningspunkt er et undervisningsspil, som sikrer en kobling mellem naturvidenskabelig teori og dens praktiske anvendelse i produktionen af vindmøller.

I undervisningsspillet får gymnasieeleverne rollen som vindmølleproducenter, der skal pitche en selvproduceret vindmølle for en kritisk køberskare. Der udvikles et spilscenarie med krav til møllens placering, størrelse og energiproduktion, og folkeskoleelever får rollen som kritiske købere. Efter hvert pitch giver de kritiske købere point og feedback ud fra en tjekliste med fokus på faglighed, formidling, innovation og samarbejde. Folkeskoleeleverne kårer til sidst et vinderprojekt.

Faglighed der bringes i spil: fysik, historie

Forenklede fællesmål:

 • Viden om hvordan en vindmølle producerer strøm og teorien bag udnyttelse af vindenergi
 • Teknologihistorisk viden om vindmøllens udvikling samt fordelene og ulemperne ved vindmølleenergi