Vardemuseerne

Vardemuseerne er en selvejende, statsanerkendt institution, der har ansvaret for arkæologi samt formidling og indsamling af historisk viden om landskab, natur og kultur i Danmarks vestligste egn. Se Vardemuseernes hjemmeside her.

NaturKulturVarde er Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling, der med sine engagerede naturvejledere laver formidling indenfor natur-, kultur- og friluftsliv.

LÆRING er vardemuseernes skoletjeneste, der tilbyder forløb, aktiviteter og workshops fra børnehave til og med ungdomsuddannelserne. Her foregår besøg altid med afsæt i vores samlinger med kreative opgaver og samtaler undervejs – og forløb udviklet i VOYAGER er ingen undtagelse.

Arbejdsgruppen i Varde

Arbejdsgruppen i Varde udgøres af Vardemuseerne, herunder NaturKulturVarde, Sct. Jacobi Skole og Varde Gymnasium.

Her kan du læse mere om de forskellige institutioner og de undervisningsforløb, de har udviklet i fællesskab.

Troels Riknagel

Museumsformidler

Baggrund: Lærer med Fysik/Kemi, Matematik, Historie og Samfundsfag  

Kontakt:

tr@vardemuseerne.dk, tlf. 23 11 54 24

Kirstine Høgh Christiansen

Naturvejleder

Baggrund: Lærer med geografi og samfundsfag

Kontakt:  

kirstinehc@mail.dk, tlf. 22 57 49 27

Bliv meget klogere på Kemi biologi historie samfundsfag geografi

Sct. Jacobi Skole

Sct. Jacobi Skole er en forholdsvis ny folkeskole i Varde på Pramstedvej i Varde. Skolen blev besluttet oprettet i 2004 og skulle erstatte den tidligere Sct. Jacobi Skole. Skolen står overfor en ny fremtid, i form af Frello Skolen, som skal stå færdig i 2021, hvor vi sammenlægges med Brorsonskolen. Skolen har pt. 457 elever, og er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Og har yderligere en facebookside, hvor vi deler forskellige situationer fra skolens hverdag, samt forsøger at udbrede kendskabet til skolen.

Anna Kathrine Gottschalk Lauritzen

Lærer med linjefagene dansk, historie og geografi

Kontakt:

anna6987@vkskoler.dk, tlf. 30 63 77 87

Varde Gymnasium

Varde Gymnasium er et åbent gymnasium med tæt kontakt til den lokale og den store verden, hvorved vi skaber værdi for vores elevers faglige og personlige udvikling og giver relevant input til vores samarbejdspartnere. Gennem Varde Gymnasiums samarbejde med lokale virksomheder og institutioner får eleverne et kendskab til fagenes anvendelse i det omgivende samfund, ligesom de får kendskab til karrieremuligheder i lokalsamfundet. Gennem samarbejdet med virksomheder og institutioner lærer eleverne at arbejde innovativt og bruge fagene til at nytænke løsninger på samfundsmæssige problemer.

Per Eslund

Uddannelsesleder på Varde Gymnasium     

Baggrund: cand.mag. i tysk og historie

Kontakt: pe@vardegymnasium.dk, tlf. 76 98 22 22

Forløb

kærgård klitplantage

gymnasieniveau

Kærgård Klitplantage er et område, der ligger mellem Vejers og Henne strand, og dette område er blevet kendt for at være meget forurenet. Det skyldes, at Grinstedværket – helt lovligt – udledte spildevand og kemisk affald i perioden 1956-1973. Man arbejder på at finde en løsning, der kan oprense området for giftstoffer – man har bl.a. forsøgt sig med en kemisk metode, hvor man forsøger at få oxideret de organiske forbindelser til nogle forbindelser, der er mere ufarlige.

I projektet om Kærgård klitplantage er der fokus på, hvad der generelt sker med miljøfremmede stoffer i jorden, hvilke faktorer, der har betydning for deres nedbrydning, og hvordan de kan nedbrydes naturligt biologisk og kemisk. Derudover er der fokus på den specifikke oprensning ved Kærgård Klitplantage. I projektet laver eleverne plancher, der kan informere borgere omkring giftstofferne, og hvordan man i Region Syddanmark arbejder med at fjerne forureningen.

Fag der bringes i spil: Kemi, biologi, historie, samfundsfag, geografi

Forenklede fælles mål:

 • Viden om miljøfremmede stoffers nedbrydning i jorden
 • Viden om naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer biologisk og kemisk
Forløb

Vindkraft i Vestjylland

gymnasieniveau

Hent undervisningsmaterialet her Vindkraft i Vestjylland

I et innovationsforløb i samarbejde mellem Varde Gymnasium, Vardemuseerne og Ørsted er dette forløb med fokus på vindenergi blevet skabt. Forløbets omdrejningspunkt er et undervisningsspil, som sikrer en kobling mellem naturvidenskabelig teori og dens praktiske anvendelse i produktionen af vindmøller.

I undervisningsspillet får gymnasieeleverne rollen som vindmølleproducenter, der skal pitche en selvproduceret vindmølle for en kritisk køberskare. Der udvikles et spilscenarie med krav til møllens placering, størrelse og energiproduktion, og folkeskoleelever får rollen som kritiske købere. Efter hvert pitch giver de kritiske købere point og feedback ud fra en tjekliste med fokus på faglighed, formidling, innovation og samarbejde. Folkeskoleeleverne kårer til sidst et vinderprojekt.

Faglighed der bringes i spil: fysik, historie

Forenklede fællesmål:

 • Viden om hvordan en vindmølle producerer strøm og teorien bag udnyttelse af vindenergi
 • Teknologihistorisk viden om vindmøllens udvikling samt fordelene og ulemperne ved vindmølleenergi

Forløb

Det gamle guld

udskolingen

Hent undervisningsmaterialet her Det gamle guld

Det gamle guld, kombinerer fagene Historie og Fysik/Kemi, og giver eleverne indsigt i hvordan de to fag er uløseligt forbundne. Historiedelen fokuserer på kildearbejde med udgangspunkt i et historisk emne som læreren vælger, og arkæologi med udgangspunkt i levn, blandt andet gennem en lånekasse fra museet. Fysik/Kemi-delen beskæftiger sig med metaller, elektrisk strøm, magnetisme og til sidst konservering af arkæologiske metaller.

Forløbet har omdrejningspunkt i en udflugt, med museet, hvor eleverne skal bruge metaldetektorer til at søge efter, og forhåbentlig finde, historiske levn. Forløbet er afprøvet på en mark, lidt uden for Varde, hvor der blandt andet blev fundet en mønt fra Frederik 7.’s tid, en gammel militærknap og flere mulige danefæ blandt andet i form af et stykke fra et smykke.

Faglighed der bringes i spil: Historie, Fysik og Kemi

Forenklede fællesmål:

 • Eleven har viden om historisk udvikling
 • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
 • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.
 • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
Vardemuseerne
Forløb

Historie på lager

udskolingen

Hent undervisningsmaterialet her Historie på lager

Historie på lager kombinerer fagene Historie, Geografi og Fysik/Kemi.

I Historie arbejder eleverne med en historisk periode eller hændelse, men samtidigt også med selve faget og den historiske metode. I Fysik/Kemi bliver eleverne klogere på Atomer og Isotoper og finder ud af, hvordan viden om disse, hjælper historikere og arkæologer i deres arbejde. I Geografi arbejder eleverne med geologi og hvordan forskellige isotoper fordeler sig i forskellige områder af jorden.

Forløbet har som omdrejningspunkt et besøg på Vardemusernes magasin, hvor eleverne skal høre om arkæologi, konservering, historisk forskning og om selve magasinet.

Faglighed der bringes i spil: Historie, Geografi, Fysik, Kemi

Forenklede fællesmål:

 • Eleven har viden om historisk udvikling
 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
 • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
 • Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Eleven kan forklare hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold